V priestoroch klubovne TSN opäť ako každý rok pripravilo Vianočné posedenie s Mikulášom a jeho pomocníkmi, anjelom i čertíkom. Mikuláš hneď na úvod sa ospravedlnil, že stratil hlas,