Výročná členská schôdza sa konala (17.1.2015) opäť v priestoroch klubovne TSN a tentoraz okrem tradičných bodov programu, ako bolo hospodárenie v minulom roku, prierez do programu počas minulého