Konala sa akcia Medzinárodný deň žien

Dňa 15. 3. 2014 sa uskutočnila akcia Trnavského spolku nepočujúcich (TSN) k Medzinárodnému dňu žien, ktorého sa zúčastnilo 27 ľudí z Trnavy a jeho okolia. Táto akcia pre nepočujúcich má už dlhú tradíciu.

Do súťaže sa zúčastnili naše členky 12 žien, ktoré prichystali sladké koláče a slané pochúťky a všetci naší členovia a nečlenovia si pochutnali. Porotcovia boli Jozef Kavalec, Ondrej Blanár a Martin Majerník. Najaktívnejšia gazdinka vyhrala 1. miesto z Pezinka p. Anna Talajková.

Nechýbalo aj milé prekvapenie naším oslávencom gratulácie k narodeninám, ktoré oslavili počas 3 mesiacov /január, február, marec/.

Na záver všetci účastníci vyjadrili svoju spokojnosť s akciou.

Autor: Jozef Kavalec

Foto: Petra Kavalcová