6. ročník Šípkový turnaj

Milí priatelia,

Trnavský spolok nepočujúcich (TSN) pripravil pre Vás 6. ročník “Šípkový turnaj”, ktorý sa uskutoční dňa 5. novembra 2016 o 10.00 hod. v klube Trnavský spolok nepočujúcich.

Hráme 1-3 miesta o finančnú odmenu!

Univerzálne budú súťažiť jednotlivé skupiny ženy a muži.  Štartovný predpredaj 10 € /občerstvenie/ na účet TSN: SK48 0900 0000 0002 8639 8332 Slovenská sporiteľňa, na účet uvádzať: „šipky priezvisko“ do 2.11. 2016 alebo na mieste štartovné 12 € /občerstvenie/.

Tešíme sa na Vás.

Tím TSN

tsn_sipky_a4_6rocnik