CELOSLOVENSKÝ PLES NEPOČUJÚCICH V PRIEVIDZI!

Milí členovia a nečlenovia,
SZN pripravil pre Vás Celoslovenský ples nepočujúcich v Prievidzi, ktorí sa bude konať dňa 15.2.2014 o 18.00 hod.

Viac info na www.pdsn.sk

Prihlásiť sa môžete na e-mail: pdsn@pdsn.sk.

Cena vstupenky 25 € a cena tomboly 1 € na mieste. Pri zaplatení do 7.2.2014 / v cene je zahrnutá švédsky stôl a prípitok /.

Platba na účet PDSN 66513036/0900 Slovenská sporiteľňa predmet uviesť Ples a Priezvisko alebo platba na mieste v PDSN na best this or that questions uvedenej adrese PDSN, ul. Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
Vstup len v spoločenskom oblečení!