Trnavský spolok Nepočujúcich

Konštatína Čulena 12
917 01 Trnava
IČO: 42 161 703
DIČ: 2023 565 357
Email: deaf.tsn@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN: SK48 0900 0000 0002 8639 8332

Ako nás nájdete