Výročná členská schôdza TSN

Schôdzu TSN začal a otvoril predseda p.Jozef Kavalec a privítal hostí a  všetkých našich terajších a nových členov, poprial im v tomto roku úspešný a pozitívny rok 2016.  Hneď takto na  úvod vyzval členku výboru p.Eriku Remenárovú, aby zhodnotila v krátkom príhovore minulý rok 2015 – úspešné aktivity aké sme uskutočnili v tomto roku a  zároveň informovala  o nových aktivitách v roku 2016. Potom sa slova ujal opäť p.Kavalec a požiadal členku výboru p.Evu Šoltysovú o informácie ohľadom podania projektov v tomto roku 2016.  Ďalšie dôležité informácie prišli potom od p.Kyrinovičovej ohľadom hospodárenia našej organizácie. Hneď  nasledoval krátky príhovor hosťa p.Svíčku – predsedu Slovenského zväzu nepočujúcich, ktorý nám porozprával o aktivitách zväzu a plánoch, o jeho ďalšom napredovaní. Predseda dal priestor na krátku diskusiu, tá však bola  krátka, nasledovala prestávka na obed.
Po prestávke sme už  horlivo diskutovali o ďalšom programe v roku 2016, preberali sme rôzne možnosti ohľadom výletov, nápady od členov, o zmenách, ktoré by sa mali uskutočniť, rozoberali sme rôzne technické záležitosti spojené s fungovaním klubu. Všetky podnety sú pre nás veľmi dôležité a ceníme si ich, takisto aj pripomienky, aby sme vedeli, čo zlepšiť.
No a potom nasledovala sladká bodka v podobe torty pre našich členov, ktorá uzavrela akoby oficiálnu časť schôdze. Po tej oficiálnej časti, sme sa samozrejme bavili ďalej, témy už však boli rôzne….
Chceme sa však poďakovať v mene celého TSN, nášmu výboru TSN a členom, ktorí nám počas roka pomáhali a pomáhajú, podporujú naše akcie a aktivity. Sme veľmi radi, že môžeme byť vo Vašej milej spoločnosti. Ďakujeme.
Tím TSN